สวนยาหลวง (น่าน-พะเยา)   >>> 10 ธ.ค. 2017
[คอยอัพเดทเรื่อยๆ]

รูปแผนที่-เส้นทาง / พิกัด / GPS

1. บริเวณสวนยาหลวง
http://sk.uploads.im/t/KYVxC.jpg

2. ภาพรวมทริป
http://sl.uploads.im/t/ulybI.jpg

จุดสำคัญที่คาดว่าจะไปได้
1. วนอุทยานภูลังกา-พะเยา
2. สวนยาหลวง (น่าน-พะเยา)
3.

Info. -Link ภูลังกา
1. Copy/paste >>> http://www.ท่องทั่วไทย.com/วนอุทยานภูลังกา-พะเยา/
2.

Code:
Copy/paste >>>  http://www.paikondieow.com/ดอยภูลังกา-จ-พะเยา-ขึ้นเ

Info. -Link สวนยาหลวง
1.

Code:
Copy/Paste >>> https://www.facebook.com/ท่องเที่ยวดอยสวนยาหลวง-บ้านสันเจริญ-254865108234257/

2. https://pantip.com/topic/35552904
3. https://pantip.com/topic/35566816

Youtube/VDO -Link ภูลังกา
1.
2.
3.

Youtube/VDO -Link สวนยาหลวง
1. https://www.youtube.com/watch?v=Y-BTXS8 … e=youtu.be
2. https://www.youtube.com/watch?v=7ojX-kqdFBk
3. https://www.youtube.com/watch?v=FH998FBYC98
4. https://www.youtube.com/watch?v=xb28_IGH8mA
5. https://www.youtube.com/watch?v=kD5j4X8gKbU
6. https://www.youtube.com/watch?v=EbMFge8H_7A*** More info. ***
1.
2.
3.